Ecobuurtschap  
       
   

Bewoners kunnen hier genieten van een rustieke sfeer waarbij vanuit duurzame gedachte samen wordt gewoond door jong en oud. Het buurtschap biedt jonge gezinnen de kans om samen met een groep
gelijkgestemden hun eigen duurzame woningen te ontwikkelen.

Door in het ontwerp van de woningen slim na te denken over de indeling kunnen kosten worden bespaard. Daarbij kunnen bepaalde ruimten en voorzieningen worden gedeeld. Denk hierbij aan gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, wasruimte, bergingen en fietshokken en mogelijkheid voor gedeeld autobezit.

Daarnaast is de ambitie om een praktisch voorbeeld te zijn van duurzaam leven. In de woningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. De woningen worden zo uitgerust dat ze in staat zijn hun eigen energie en water op te vangen en her te gebruiken. Rond de woningen is volop ruimte aanwezig om eigen voedsel te verbouwen in de gemeenschappelijke buurtmoestuin.

De bewoners zijn verder verenigd in een bewonersvereniging die de bewoners in staat stelt om de woningen samen te ontwikkelingen in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hiermee kunnen naast ruime inspraak ook interessante kortingen worden bedongen bij de aankoop van bouwmaterialen en tegelijk ontstaat er een sterk gevoel van onderlinge betrokkenheid.


 
   

De getoonde beelden passen bij de gekozen plek in Lelystad. Per plek kunnen passende bouwvormen gekozen worden die aansluiten bij de lokale signatuur.
Zo vraagt iedere plek weer om zijn eigen taal in vormen en architectuur. Een plan voor een zorglandgoed wordt dus iedere keer opnieuw ontworpen, van groot naar klein.

Het plan voor Waaranders is zorgvuldig gekozen voor deze plek en geeft middels deze referentiebeelden een indruk van de voorgenomen beeldkwaliteit.