Inleiding  
       
   

Cittanova, bureau voor planontwikkeling en gevestigd in Lelystad, is een jong en enthousiast adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Cittanova is er van overtuigd dat de huidige economische crisis en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen, niet alleen zorgen geeft maar ook kansen biedt. Een kans is het concept “Landgoed Waaranders”. Landgoed Waaranders speelt in op ontwikkelingen in de woningmarkt, zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. Het concept speelt in op het maatschappelijk doel “meedoen” van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Landgoed Waaranders is een flexibel concept dat op maat gemaakt kan worden voor elke gemeente die het concept omhelst en wil realiseren. In dit boekwerkje is het toegeschreven op een mogelijke locatie in Lelystad in de wijk “Warande”. Door het – op eigen titel – toe te schrijven op een locatie, denken wij het concept het meest helder uiteen te kunnen zetten.

De essentie van het landgoed is het samenbrengen van ondermeer kleinschalige vraaggerichte woningbouwprojecten, zorg (scheiding van zorg en vastgoed), domotica, dagbesteding, (ecologisch) kleinschalig boeren, een natuurlijke omgeving en duurzaamheid tot een organisch geheel waar “noaberschap” het uitgangspunt van de bewoners is. In de architectuur wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen. De uitstraling van het landgoed is die van een boomgaard. De boomgaard is autovrij, parkeren is gesitueerd aan de randen. Het leven speelt zich af in de boomgaard. Bovendien moeten de open stedenbouwkundige en landschappelijke opzet en de aanwezige voorzieningen (bijvoorbeeld een winkeltje met biologische producten) zodanig aantrekkelijk zijn dat bezoek van buiten aan het landgoed vanzelfsprekend is. Vooral moet het geen “commune” worden die zich van de buitenwereld afsluit. Het landgoed wordt een voorbeeld van samenleven tussen - en integreren van -mensen met- en mensen zonder een beperking.

Voorbeelden van woonvormen (niet uitputtend):

 • Oudere echtparen waarvan één partner (licht) dementerend is, huren of kopen een woning. De dementerende partner kan naar behoefte verzorging op het landgoed krijgen en een aantrekkelijke, zinvolle dagbesteding (bijvoorbeeld verzorgen van kleinvee).
 • Ouderen die nu een eengezinswoning met grote tuin hebben maar niet langer het onderhoud daarvan willen (of aan kunnen) en toch graag in een groene en natuurlijke omgeving wonen, kopen of huren een kleinere woning met tuintje. Onderhoud kunnen de bewoners zelf doen maar ook kunnen zij bewoners met een beperking inschakelen die het onderhoud als dagbesteding uitvoeren.
 • Ouders met een kind met beperking bouwen, kopen of huren een woning. Het kind woont bij de ouders maar wordt overdag op het landgoed verzorgd en heeft er dagbesteding. De beide ouders kunnen overdag werken en het kind keert ’s avonds weer naar huis terug.
 • Mensen die een ecologische woning wensen en op ecologische wijze – voor eigen gebruik - zelf groenten en fruit willen verbouwen, bouwen, kopen of huren een dergelijke woning met (eventueel gemeenschappelijke) tuin.
 • Wederom kan de tuin ingezet worden voor dagbesteding van op het landgoed wonende mensen met beperking.
  Kleinschalige verpleeghuis voor ouderen. Geen grootschalig gebouw met lange gangen, sombere en saaie kleine kamertjes maar een landhuis met appartementen in een groene, natuurlijke omgeving met goede verzorging.

Concrete voorbeelden van voorzieningen (niet uitputtend):

 • Een kleinschalige ecologische stadboerderij met kleinvee en groente, fruit- en bloementeelt en verwerking tot ecologische producten.
 • Een ecologisch winkeltje (met eigen producten en streekproducten) met koffie- en theehuisje.
 • Een kleinschalig restaurant waar gewerkt wordt met de eigen geteelde ecologische producten.
 • Bed & Breakfast

Onder professionele begeleiding zijn het voorzieningen die gerund kunnen worden door de op het landgoed wonende mensen met een beperking. Een perfecte, aantrekkelijke en zinvolle dagbesteding binnen handbereik van de bewoners met een beperking van landgoed Waaranders.
Het concept is qua grondexploitatie doorgerekend en bi
edt – afhankelijk van het exacte programma en de grondprijzen – perspectief. Met meerdere professionals van zorgvoorzieningen, de lokale woningbouwvereniging en enkele projectontwikkelaars is informatief gesproken. Met name met het doel om helder te krijgen of het concept een antwoord geeft op maatschappelijke ontwikkelingen in de woningmarkt en de zorg. Ook vanuit het belang van een gezonde vastgoedexploitatie en de aanstaande scheiding van vastgoed en zorg, biedt het concept perspectief.
De reacties van de professionals zijn overwegend positief. Enkelen vragen – bij wijze van spreken – waar ze hun handtekening moeten zetten, anderen willen samen met Cittanova het concept verder uitwerken en komen tot een concreet realiseerbaar plan. Cittanova staat voor de uitdaging om met concreet geïnteresseerde partijen tot dat realiseerbare plan te komen. Cittanova pakt die handschoen samen met ZN Design op.