Compensatieplicht in de WMO  
       
   

Gemeenten ondersteunen mensen met een lichamelijke, psychische of psychosociale beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. De beperking wordt ‘gecompenseerd’, bijvoorbeeld door aanpassingen in de wijk, begeleiding in een groep of met individuele voorzieningen, zoals een rolstoel of vervoer.

Wat voor soort hulp is mogelijk?

De gemeente geeft hulp bij:

  • Het huishouden.
  • Het lopen of verplaatsen in en om de woning.
  • Het vervoer in en rond de gemeente.
  • Ontmoetingen met andere mensen en meedoen aan activiteiten.

Geen automatisch recht
De gemeente bepaalt zelf welke hulp en oplossingen zij aanbiedt. Deze verschillen per gemeente.
Uw gemeente kan ook voorwaarden stellen. U hebt dus niet automatisch recht op bepaalde voorzieningen.

De gemeente bespreekt met u welke oplossing bij u past. Daarbij moet de gemeente rekening houden met uw behoefte en uw (financiële) situatie.