Kleinschalige zorgeenheden  
       
   

Landgoed “Waaranders”, wordt ingevuld met Kleinschalige zorgeenheden, kleine groepen met een eigen slaapkamer en gezamenlijke huiskamer.

  • Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met beperkingen en dementie. Zij vormen er met elkaar een gewoon huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten.
  • De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden. In de ondersteuning en de zorg sluiten zij zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en de voorkeuren van de bewoners.
  • Iedereen woont het liefst in zijn eigen huis, ook wanneer hij zorg nodig heeft. Maar voor mensen met beperking en dementie kan het moment komen, waarop dat niet langer mogelijk is. Een opname in een zorginstelling is dan onvermijdelijk.
  • Deze overgang van het eigen huis naar een verpleeghuis is voor veel patiënten en hun familie een grote stap. In een grootschalig instituut met een efficiënte inrichting en dagritme vindt men weinig terug van het leven dat men tot dan toe heeft geleid. Kleinschalige zorg is een manier om die stap van huis naar zorginstelling minder groot te maken.


Wanneer is zorg kleinschalig?
Uit de praktijk weten we dat mensen die ten gevolge van dementie niet langer thuis kunnen wonen, zich het meest op hun gemak voelen in een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving. Zo’n omgeving ontstaat wanneer:

  • een kleine groep (zes tot acht) bewoners zorg en ondersteuning krijgt van een vast team van medewerkers. Het werk van dit team wordt bepaald door de vragen en de gewoonten van de bewoners;
  • de woonruimte herkenbaar is als ‘huis’. Er is een huiskamer en voor iedere bewoner een eigen slaapkamer;
  • bewoners eigen meubels kunnen meenemen;
  • er een ‘gewoon’ huishouden wordt gevoerd, door samen boodschappen te doen, te koken, te eten en af te wassen.
  • de bewoners zelf hun dagelijks leven inrichten, door bijvoorbeeld zelf te bepalen wanneer ze opstaan en wanneer ze naar bed gaan. Verschillende smaken Bij kleinschalige zorg gaat het er om dat de bewoners zo ‘gewoon’ moge lijk kunnen leven. De omgeving waarin dit gebeurt, kan daarbij helpen. Een gewone woning lijkt nu eenmaal meer op wat men thuis gewend was dan de gemiddelde zorg­instelling.

Zelfstandige woonzorg voorzieningen
Dit zijn gewone woonhuizen in de wijk. De bewoners kunnen gemakkelijk gebruik maken van
bijvoorbeeld de buurtwinkels en het buurthuis. Meestal bestaat een woonzorgvoorziening uit meerdere woningen die op een of andere wijze met elkaar verbonden zijn.

Voor altijd of tijdelijk?
Er zijn kleinschalige voorzieningen waar de bewoners ­ in principe ­ tot hun dood toe kunnen blijven wonen. Deze zorgvoorzieningen fungeren als volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis.