Omgevingsbesturing en Domotica  
       
   

Landgoed “Waaranders” de gebouwen en woningen worden voorzien van een omgevingsbesturing en Domotica. Ouderen en gehandicapten kunnen met domotica langer zelfstandig blijven wonen. Een woning waarin domotica is aangebracht, wordt tegenwoordig ook wel een ‘slim huis’ genoemd.

Domotica
Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk, om met één druk op de knop allerlei apparatuur in de woning uit te schakelen als u het huis verlaat. Waardoor er geen elektrische apparaten aan blijven, die mogelijk een gevaar kunnen opleveren. Denk aan bv. een kookplaat of koffieapparaat.
Wanneer er wordt aangebeld, hoort u niet alleen een geluidssignaal, maar wordt u tevens gewaarschuwd met behulp van een lichtsignaal. Ideaal voor als u de televisie of radio heeft aanstaan of als u slechthorend bent. U kunt op uw televisie zelfs vanuit uw stoel direct zien wie er voor de deur staat en vervolgens automatisch de deur openen.
Domotica kan ook worden toegepast worden om de veiligheid en de communicatie te verbeteren. Door middel van een infrarood sensor, reagerend op beweging, kan een alarm in werking worden gesteld.
Een aansluiting op een thuisalarm is ook handig bij kleine ongelukken in huis en andere ongemakken. Via een kleine, draagbare zender kunt u contact maken met de meldcentrale en/of hulppost. Die vragen wat er aan de hand is en kunnen zonodig snel hulp sturen. Bij goede installaties is de bediening van de verschillende toepassingen redelijk eenvoudig.

Voorbeelden van toepassingen
Enkele voorbeelden van in de praktijk voorkomende mogelijkheden. Het betreft op dit moment vooral (kleinschalige) zorginstellingen. Ook in privéwoningen zullen binnen afzienbare tijd op grotere schaal domotica voorzieningen gebruikt gaan worden. Denkt u daarom over de volgende mogelijkheden:

  • voorkoming/beperking van huishoudelijke ongevallen;
  • veiligheid door inbraak- en brandalarm en personenalarmering;
  • controle mogelijk in ongewone situaties;
  • ondersteuning van de zorgverleners;
  • betere temperatuurregeling, dus energiebesparing en meer behaaglijk.
  • gemakkelijker bediening van huishoudelijke apparaten op afstand. Via automatisch aangaande verlichting tussen slaapkamer en toilet wordt iemand ondersteund bij het ‘s-nachts vinden van de weg.
  • Iemand die plotseling hulp nodig heeft, kan een alarmoproep doen. Dit kan geactiveerd worden via een knop of zelfs door hard te roepen. Een (in- of extern aanwezige) zorgverlener krijgt de melding op de DECT telefoon, waarna een spreek-/luisterverbinding tussen beiden tot stand wordt gebracht.
  • Een bedmat geeft een signaal af zodra iemand het bed verlaat of ingaat. Zo kan bijvoorbeeld de kamerverlichting of een electrische kookplaat in de dag- of nachtstand worden geschakeld. Ook kan de aandacht van een zorgverlener worden getrokken.
  • Wanneer iemand gedurende een in te stellen periode niet beweegt, wordt dit via een bewegingsmelder aan een zorgverlener elders kenbaar gemaakt. Bij calamiteiten kan zo tijdig alarm worden geslagen.
  • Ook denkbaar zijn toepassingen op afstand, als het via internet programmeren van cv-thermostaat of oven, vlak voor u naar huis gaat.

Domotica kunnen de levenskwaliteit van cliënten verhogen en het zorgpersoneel ontlasten.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de technologie dienend is in het zorgproces. Techniek mag nooit leidend worden. Een zorgverlener wil met mensen werken. Niet met apparatuur.